– Ordet och musiken har präglat kyrkan och spelat stor roll under hela vår historia, säger Ingvar Almrot, ordförande i Immanuelskyrkan.

Ordet handlar om förkunnelse och undervisning. Under en period hade Immanuelskyrkans församling söndagsskola på tio orter bland annat i Fredriksdal, Ljunga, Smedby, Kneippen och Borg.

– Det var 74 lärare och över 1600 barn som varje söndag kom till oss. Det var en period när alla barn gick i söndagsskolan. Vi vill möta barnen där de bodde och det har smittat av sig i vårt ungdomsarbete. Nu har vi en väldigt central plats, men här bor inga barnfamiljer, konstaterar Ingvar Almrot och tillägger att församlingen är en ganska åldrad skara.

Artikelbild

| Immanuelskyrkan firar 150 år under parollen "Orden och musiken", som alltid varit två hörnstenar i kyrkans verksamhet. Sångaren Olle Persson och pianisten Mats Jansson återvänder till Immanuelskyrkan för att delta i jubileet. Foto: Mikael Strand

Ändå är kyrkan full med barn och rörelse vid Folkbladets besök. Kyrkan framstår som ett levande kulturbärare med körsång och mycket dans. Sedan fem år tillbaka har dansaren Ann-Christine Eklund flera dansgrupper i kyrkan.

– Eftersom jag mådde bra och tycker att det är roligt att undervisa gör jag det fast jag är pensionär, säger hon.

Och dansen är populär:

– Vuxengruppen är så stor att vi nästan spränger lokalen, säger hon.

Artikelbild

Ingvar Almrot, ordförande Immanuelskyrkan.

Men framför allt undervisar hon barn. Hon har danslek, barndans och en grupp barn med särskilda behov. Det handlar inte om showdans, det är tvärtom något som är helt emot hennes danspedagogik.

– Låt barn vara barn! Det är som att baren inte blir sedda om de inte är på tv eller står på en scen. Men jag tycker att barnen ska dansa för att det är roligt här inne, säger "Anki" Eklund och för handen mot hjärttrakten.

Artikelbild

| Kulturbärare. Kulturverksamheten till vardags i kyrkan bredrivs bland annat av Ann-Christine Eklund och hennes unga dansare.

– Det handlar om att göra barnet medveten om sin kropp och känna lyckan i att få röra sig.

För närmare 60 år sedan startade Immanuelskyrkan sång- och musikverksamhet som blev en föregångare till kommunala musikskolan. Stellan Jonsson och Lennart Kranz var pådrivande krafter bakom församlingens initiativ.

Artikelbild

| På det digra jubileumsprogrammet finns besök av författaren Björn Ranelid, den 11 november. Foto: Robert Svensson

– Där kunde musikintresserade mötas varje vecka. Flera av dem som gick där jobbar nu professionellt med musik, säger Ingvar Almrot.

Bland namnen finns operasångaren Olle Persson, pianisten Mats Jansson, organisten Hans Fagius och pianisten Love Derwinger.

Artikelbild

| "Det handlar om att göra barnet medveten om sin kropp och känna lyckan i att få röra sig" säger Anki Eklund om sin danspedagogik.

– De har verkligen varit en kraftkälla för oss när det gäller sång och musik, säger Ingvar Almrot.

När det nu är dags för jubileum sluter de stora namnen upp.

– Alla som kommer hit har varit verksamma här, utom Björn Ranelid. Vi bjöd in honom för att han jobbar med ordet på ett aktivt sätt, säger Ingvar Almrot.

Kyrkan håller förstås öppet på årets kulturnatt, som förlängs till söndagen den 27 september då Olle Persson och Mats Jansson uruppför ”Den vilda pojkens sånger” som är specialskrivet för sångaren. Tonsättaren Johan Hammerth har utgått från en berättelse om en pojke som ska ha vuxit upp på egen hand i vildmarken kring år 1800, men infångades i Sydfrankrike och fördes till Paris där en engagerad läkare försökte få honom att tala. Niklas Rådströms texter ger röst åt pojken som aldrig lärde sig tala, och reflekterar kring om det är möjligt att tänka utan ord?

Men mycket annat står på det dira jubileumsprogrammet. I höst väntar t ex orgelafton med Hans Fagius, besök av den tidigare ärkebiskopen Anders Wejryd, vars pappa Harald var ungdomspastor i Immanuelskyrkan och David Löfgren gästspelar på orgeln under en musikgudstjänst.

I 150 år har Immanuelskyrkans församling verkat i Norrköping. Den ligger sedan 1956 på Södra Promenaden, och hade där länge Norrköpings största församlingslokal som tar 700 personer. Tidigare fanns kyrkan i kvarteret Nya Rådstugugatan- Kristinagatan.

Kyrkan har sin utgångspunkt i Svenska Missionskyrkan och strävar efter att vara en öppen, levande, lyhörd och tjänande kyrka och gemenskap. Kyrkans pastorer och ledare har haft en betydande roll i staden. Bland annat jobbade man nära kommunen i krishantering efter Estonia och Ericssons nedläggning.

– Vi har haft ett öppet förhållningssätt till samhället och har jobbat aktivt med för att nå ut. Vi var exempelvis väldigt drivande för att bygga sjukhuskyrkan och starta Hela människan, Byrån mot diskriminering och fairtradehandeln, berättar Ingvar Almrot.