När Folkbladet närmar sig körsalen i Hagaskolan svävar vackra och höga toner ut genom dörren och fortplantar sig i korridoren. Här pågår repetitioner inför ett äventyr för de 32 eleverna från Norrköpings musikklasser på Hagaskolan (6 till 9) som ingår i kören. Nästa vecka ska de nämligen åka till Göteborg för repetitoner och sedan två konserter tillsammans med Göteborgs symfoniker. Inte nog med det: de ska också vara med på en skivinspelning med den namnkunniga orkestern.

Det här uppdraget dök upp med kort varsel.

– Vi fick frågan från Göteborgssymfonikernas planeringschef Marco Feklistoff för bara någon månad sedan på grund av ett avhopp så vi har haft extrem kort tid för förberedelserna, berättar Lotta Kuisman, musiklärare på Hagaskolan.

Artikelbild

| Genomgång. Lotta Kuisman och Ingrid Risberg, musiklärare på Hagaskolan.

– Det är 45 minuter musik och vår kör är med nästan hela tiden så det är mycket att bita i.

Det handlar om Stenhammars symfoniska kantat "Sången" från 1921 och det blir en hel del människor på scenen: förutom Göteborgssymfonikerna och Hagaskolans kör ska även en blandad vuxenkör samt en solistkvartett delta.

– Det speciella här är det höga läget i stämmorna vi sjunger som går upp till tvåstrukna a, tanken är väl att barnkören ska stå för det skira över vuxenkören. Detta innebär också att vi bara har två pojkar med i det här eftersom många i de här årskurserna har kommit i målbrottet, säger musikläraren Ingrid Risberg som tillägger att i och med tidsbristen hann man inte med provsjungningar utan lottade istället bland de elever som ville vara med.

– En förutsättning var att kunna vara med på alla repetitioner i och med att det är sportlov och de ligger utanför skoltid.

Artikelbild

| Notläsning. Det krävs koncentration.

Det blir alltså en hektisk vecka för de 32 eleverna som åker till Göteborg på måndag: repetitoner, två konserter samt en skivinspelning ska hinnas med.

– Vi har med kollegor från de ordinarie ämnena så eleverna också får skolundervisning under veckan eftersom det är vanlig skolvecka, berättar Ingrid Risberg som menar att det också är en viss fördel att musikklasserna har vana att samarbete med symfoniorkester; de flesta har uppträtt tillsammans med SON vid något tillfälle.

Artikelbild

Folkbladet frågar Astrid Willner och Alida Jepson från 7D vad de tycker om den här krävande musiken.

– Det är väldigt ljusa toner och mycket att repa in, säger Astrid som annars mest lyssnar på blandad populärmusik och detsamma gäller Alida.

Artikelbild

– Men det här blir ett minne för livet, tillägger Alida och de är bägge eniga om en sak: det ska bli jättekul.

011-200 472