Konstnären Jeppe Heins skruvade parkbänkar är redan på plats runt om i Norrköping. Nu har turen kommit till Unni Gjersens konstverk Moves for Norrköping. Det kommer att finnas på fyra olika platser i Norrköping: Konstmuseet, Stadsbiblioteket, Rådhuset och Marielund.

Verket består av en serie om fem grafiska blad med motiv från Norrköping. På vissa håll är de inramade, på andra håll ligger de i travar på socklar med en skyddande glasskiva överst.

Unni Gjetsens svartvita grafiska tryck är baserade på fotografier, där en dansare agerar mot Norrköpings arkitektur.

– Det handlar om att inta rum, våga ta plats och visa sig mäktig, säger Unni Gjertsen.

Museiintendent Susanne Ewerlöf förklarar att man fastnade för norskan Unni Gjertsen eftersom hon i sitt konstnärskap utforskar stadens geografi och rummet i förhållande till kroppen men också människans kroppsspråk och gester. Det passade för temat Konstmuseets kommande utställning Acting in the City som öppnar i höst och bland annat handlar om individens förhållande till det offentliga rummet.

Läs mer i Folkbladet.