Evy Rydergård har varit verksam vid kulturmiljöenheten vid länsstyrelsen i Linköping och på Sörmlands museum, men är Norrköpingsbo, med ett stort intresse för byggnader och förändringar i stadsmiljön.

Hon har tidigare dokumenterat hur stadsbilden präglats av bilparkeringar på rivningstomter.

Nu återstår ytterst få parkeringstomter. Norrköping har fått nytt liv.

Artikelbild

| Då som nu. Högt intill lågt är inget nytt. 1930-tal möter 2017. 1800-tal möter 1910.

Evy Rydergårds senaste projekt har varit att dokumentera det som byggs innanför Promenaderna i Norrköping, från 2013 till och med maj 2017.

Evy Rydergård har under sina många promenader i stan med sin kamera fångat hur platser sett ut före och under byggnadsskedet, och i några fall när husen står klara.

Fotoböckerna har titlarna ”Norrköping växer på höjden”, ”En stadsdel väcks till liv”, om arbetet som pågår runt Västgötegatan, Tunnbindaregatan och Garvaregatan, och ”Kvarnbacken i Norrköping”, ett bildreportage om nybyggnation mellan S:t Persgatan och Kvarngatan och andra projekt, som är på gång, som Nya torget, Garvaren och vid Rosen.

Med undantag för kortare sammanfattningar har hon valt att låta bilderna tala för sig själva. Hon vill väcka intresse för stan och det som byggs.

Artikelbild

| Böcker. Byggnadsantikvarien Evy Rydergård har gett ut tre fotoböcker om stadsbildsförändringarna i Norrköping.

– Det är en historisk, oerhört viktig, stadsbildsutveckling vi får vara med om just nu, säger Evy Rydergård om de omvälvande förändringar som Norrköping just nu genomgår.

Förändrade siktlinjer, nya hus som syns i en gatulinje, där det tidigare har varit tomt, eller sticker upp ovanför äldre hus, är ett av hennes intressen.

Artikelbild

| Tre böcker. Fotoböcker av Evy Rydergård.

Nya vyer i Norrköping, helt enkelt.