Skådebanan Östergötland har sitt kontor i Linköping, men verkar i hela länet.

Eva Moberg har en bred erfarenhet av arbete med konst/kultur. Hon är utbildad lärare, och har fram till nu arbetat som SFI-lärare i Norrköping. Hon har utbildat sig inom juridik och konsthistoria, och är ordförande i amatörteaterföreningen Kvartersteatern i Norrköping. Hon är även publicerad poet.

Skådebanan är en mer än hundra år gammal, partipolitiskt obunden, folkrörelse, med huvuduppgift att skapa möten mellan konst/kultur, i första hand för dem, som inte självklart söker upp konsten.