Europeana 280 som lanserades i fredags, tillgängliggör digitalt över 300 konstverk som anses betydelsefulla för europeisk konsthistoria. 29 europeiska länder deltar med vardera minst tio konstverk. I Sverige har 14 verk valts ut, från Albertus Pictor i slutet av 1400-talet fram till Nils Dardel. Ett av verken är Hästtämjaren av Gösta Adrian-Nilsson från Norrköpings konstmuseums samlingar. Målningen från 1916 köptes in 1945 genom medel från H Sandbergs stiftelse.

I Sverige har Riksantikvarieämbetet haft uppdraget att samordna urvalet och ett antal svenska kulturinstitutioner med samlingar inom bildkonst har deltagit, bland annat Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.

Urvalet skedde i en gemensam workshop där ett 30-tal tvådimensionella konstverk hade nominerats i förväg och kompletterats med de tio mest sökta svenska verken på Wikipedia.

I processen var det viktigt att kunna visa på bredden i svenska samlingar och att flera kulturinstitutioner kom fram i urvalet. Tyngdpunkten i det utvalda materialet ligger på svenskt måleri, bland målningarna finns Hanna Paulis porträtt av konstnärsvännen ”Venny Soldan Brofeldt” (1886-1887) och August Strindbergs "Staden" (1903).