Varför heter ett kvarter i Norrköping God vän? Vad var Stenhuset och Vårdtornet? Och vad är bakgrunden till kvartersnamn som Enväldet, Renströmmen och Trätan?

Journalisten Peter Kristensson, som skrivit boken "Norrköpings gatunamn" (2014), arbetar nu med en bok om stadens kvartersnamn. Den kommer att berätta om ålder och bakgrund till namnen på Norrköpings närmare 1 400 kvarter. Och de kan – precis som gatunamnen – berätta mycket om stadens historia.

– I namnen lever minnet vidare av historiska byggnader, verksamheter och händelser, och av människor som för länge sedan skridit till skuggornas värld, säger Peter Kristensson.

Artikelbild

| Då. Karta över kvarteren i Norrköping 1728.

De äldsta kvartersnamnen tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp igen efter ryssarnas härjningar.

Namnen speglar i hög grad den tidens Norrköping – ofta genom att de hämtades från tomtägares namn eller yrke, exempelvis Eken (borgmästaren Jacob Ekbohm), Vintern (bryggaren Olof Winter), Hatten (hattmakare) och Klockan (klockgjutare).

Kvartersnamnen med tomtnummer användes förr som adresser och var då mer allmänt kända än i dag. Men många kvarter har gett namn åt verksamheter som finns i dagens Norrköping, däribland Linden, Rosen, Gubben och Kåkenhus.

– När jag jobbade med gatunamnen stötte jag på kvarteren mycket, dels på kartor och dels i de kommunala besluten. Ofta fick gatorna sina namn från kvarteren. Kvarteren är ju lite äldre, säger Peter Kristensson.

Tanken att berätta även kvarterens historia föddes. Kristensson gjorde under hösten ett projektarbete om kvartersnamn i centrala Norrköping, under universitetskursen "Att arbeta med historiska arkiv", vilket lagt grunden till den nya boken.

Det finns en rolig bakgrund till kvartersnamnet God vän, ett av de äldsta kvartersnamnen, från 1720-talet. På den platsen bodde det en bryggarålderman vid namn Nils Forssman.

– Det sägs att hans valspråk ska ha varit "Alltid god vän", något som han hälsade folk med. Det berättas att vid ryssarnas plundring 1719 så bjöd han dem på öl och dans, och då sägs det hans gård ska ha skonats från branden, berättar Peter Kristensson.

Boken ges ut av Klingsbergs Förlag och beräknas komma ut i slutet av 2018.

Peter Kristensson är mångårig medarbetare vid Sveriges Radio i Norrköping och har studerat historia vid Linköpings universitet. Han driver också sedan 17 år tillbaka nättidningen Svensk Historia.