Kultur Grönköpings Veckoblads tidigare chefredaktör Gunnar Ljusterdal har avlidit, meddelar bokförlaget Lind & Co, som ger ut tidningen.

Han var chefredaktör 1977–1999 och därefter var han satirtidningens politiske redaktör fram till sin död.

Ljusterdal föddes i Munkfors i Värmland och efter språkstudier i Uppsala arbetade han som journalist på bland annat Upsala Nya Tidning och Dagens Nyheter.

Under mer än 35 år verkade han också som riksdagsstenograf, där han fick värdefulla insikter i politikens språk.

"Få kunde som han parodiera gångna tiders kanslisvenska. Till hans talanger hörde den sällsynta förmågan att förena humor med språklig briljans. Han var en länk till ett Sverige som inte längre finns", säger Kristoffer Lind, vd för Lind & Co, i ett pressmeddelande.

Gunnar Ljusterdal blev 87 år.