Framtidsstaden Lars Åberg är journalist och författare. Han har gett ut ett tjugotal böcker; däribland den mycket omtalade "Framtidsstaden. Om Sverige i morgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?" (2017) I en artikel på Folkbladets ledarsida kommenterade jag Framtidsstaden 6/1 2017: "Lars Åbergs bok är ingen ideologisk stridsskrift. Snarare är det väl en medelklassman i övre medelåldern som har satt sig före att kritiskt granska hur Malmös förvandling egentligen gått till och hur politiken har agerat under resans gång."

I sin nya bok "Landet där vad som helst kan hända" vidgar Åberg perspektiven från "sin stad" Malmö. Boken är full av frågor - bokstavligt talat - där man som läsare inte kommer undan att fundera lite extra; bortom de enkla svarens och flosklernas hemmakvarter. Eftersom Lars Åberg har ansträngt sig för att försöka hålla flosklerna borta från bokens sidor så faller eventuella floskelsvar från en själv tämligen platta till marken.

I fokus står migrationen. Lars Åbergs ansats är denna: "Sedan 1980 har nästan 2, 3 miljoner människor beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Bara lite mer än sju procent av dem har definierats som flyktingar. övriga har fått stanna av andra skäl. Migrationspolitiken har blivit ett utrymme dit resurser slussats utan närmare eftertanke. (--) Det (Sverige) är landet som varit genomplanerat och som nu inte längre har någon plan."

Frågan hur: Hur gick det till? Vad kan vi göra åt det? Kan vi göra något åt det?