I dag öppnar utställningen "Marken under dina fötter" på Arbetets museum. Bakom utställningen, med videoinstallationer, fotografier och fotoskulpturer, står konstnärsduon och det gifta paret Geska och Robert Brecevic, Stockholm, med Performing Pictures.

– Vi har jobbat tillsammans i snart tolv år. Vi jobbar med rörlig bild, i gränslandet mellan stillbild och rörlig bild, säger Geska Brecevic.

Paret började med att försöka hitta sätt att arbeta med rörlig bild i offentliga rum. Det resulterade i ett samspel med betraktaren: betraktarens närvaro påverkar bilden.

Artikelbild

| "Kvinnor som vänder". Interaktiv videoinstallation.

Det kan man se i videoinstallationerna "Män som faller" och "Kvinnor som vänder". När betraktaren närmar sig, något som sensorer känner av, händer något med bilderna.

"Män som faller" från 2004, som visats på platser som Centralstationen i Stockholm och skyltfönster i Hökarängen, kom till efter inspiration av feministen Susan Faludis bok "Stiffed".

– "Stiffed" är en svidande betraktelse över maskulinitetens roll i samtiden och framför allt i framtiden, med den intressanta vinkeln att hon ser den som stadd i fritt fall, säger Robert Brecevic.

Framtiden har med kommunikation och flexibilitet att göra, medan den klassiska maskuliniteten handlar om att vara bra på en sak, om att inte vara så medgörlig, utan vara lite stel, säger han. Därav den dubbla titeln "Stiffed". Stiffed betyder blåst, men också stelnad.

Artikelbild

| Fotoskulpturer. Foto och träsnideri som bygger på en mexikansk tradition.

– "Män som faller" gjorde vi som en eloge till den traditionella maskuliniteten, innan den försvinner.

Videoinstallationerna om kvinnor, "Kvinnor som vänder", är bilder som talar emot det glättiga reklamspråket. Här vägrar kvinnan att vända sig om och le insmickrande, istället står hon med ryggen mot betraktaren, säger Geska Brecevic. När betraktaren närmar sig blir kvinnan illa till mods, skruvar lite på sig, och vänder sig om först när betraktaren går därifrån.

Konstnärsparet hittar sina motiv i olika länder, som Sverige, Kroatien och Mexiko. I Mexiko hittade de traditionen med fotoskulpturer, något som kom till på 1920-talet, där till exempel bröllopsbilder lämnades till hantverkare som gjorde en blandning av foto och skulptur.

I utställningen visas moderna versioner, platta tvådimensionella fotoskulpturer, av målat trä med fotoinslag.

"Ad nos converte", med titeln från en Mariahymn, är bilder på en lång duk, en installation som visats i Unescohallen i Paris.

Utställningen visas till den 11 februari 2018.