Det var hösten 2014 som ”Norrköpings gatunamn” kom ut och fick ett varmt mottagande och belönades med Norrköpingsrummets vänners pris redan innan boksläppet. Efter ett år hade hela den första upplagan - totalt 2000 exemplar sålt slut. Peter Kristensson har också bjudits in att berätta om sin bok på museer, bibliotek och för föreningar.

– Det har gått fantastiskt bra, bättre än jag vågat hoppas på. En del av den nya upplagan är också förbokad, säger Peter Kristensson.

I slutet av november kommer därför en andra, utökad och reviderad upplaga av boken på Klingsbergs Förlag. För att bygga ut den andra upplagan och ge den längre hållbarhet ingår även de gator som fått sina namn fastställda men ännu inte är färdiga. Sammanlagt har 69 nya namn tillkommit, bland annat i Svärtinge Skogsbacke och Björkalund, även kallat ”Södra Vrinnevi” men också nya gator i innerstaden vid Idrottsparken och vid Västgötegatan.

Artikelbild

– Namnen i centrum är ofta historiskt kopplade, och kan få en längre text. Till exempel Mjölnarparken i kvarteret Mjölnaren, som har en koppling till de kvarnar som Norrköping växte fram kring. Vid Garvaregatan och Mäster Påvels gränd ligger Midtinaparken som betyder ”mitt i” på östgötska, säger Peter Kristensson.

– Gatunamnsboken är mer en historiebok än en namnbok, eftersom jag skriver om de namn som har en historisk bakgrund. Det är ett sätt att berätta stans historia på ett annorlunda sätt. Gator är också tacksamt, för alla har koppling till några gator. Många som har bott i stan tar namnen för givet, men för många har boken blivit en ögonöppnare.

Genom fortsatt forskning i arkiv, studier av kartor och litteratur, och med hjälp av en rad lokalhistoriskt kunniga personer, har dessutom cirka 50 gatunamn fått helt nya texter. För de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan av boken.

– Jag har bland annat varit i Skärblacka och pratat med släktforskare oh hembygdsföreningen där. I det kapitlet fanns tidigare en hel del namn som inte hade fått sin förklaring, men som nu har fått det, säger Peter Kristensson.

Kommer du fortsätta ditt kulturhistoriska arbete med gatunamnen, eller släpper du ämnet efter andra upplagan?

– Det blir nog andra projekt. Planerna är inte så konkreta ännu, men det finns ett intresse för lokalhistoria och jag hoppas kunna ge ut fler böcker så småningom.