Det är en installation där video i flera kanaler projiceras på olika skärmar och objekt t ex skulpturer och speglar som förstärker de optiska effekterna.

– Det är en utforskning av perceptionen, seendet och den medierade bilden genom kamera och film, säger Lena Bergendahl. I Italien har hon sökt efter historien om den italienske natur- och optikforskaren Giambattista Della Porta (1535-1615). Hennes videomaterial skildrar bl.a. de platser där han var verksam i Neapel.

– Hans namn återkommer ofta när man studerar mediearkeologi och han gjorde många optiska experiment kring hur man skapar bilder av världen som man inte kan se utan optikens hjälp, säger Lena Bergendahl.

Lena Bergendahl gick ut Kungl Konsthögskolan 2010 och har tidigare intresserat sig för filmens historia i sitt konstnärskap.