Barnbok Lilla Bildboken har pedagogiska ambitioner. Uppgiften är att försöka lära ut magin med de "58 krumelurbokstäver" som bildar alla ord som finns i hela språket. Böcker av det här slaget har väl skapats och slukats i många generationer. Elsa Beskows "Vill du läsa" med sina världsberömda ord om "Rara far som ror" och om "Mor som ror mor-mor" var säkerligen inte den första boken för lekfull inlärning av språkets fundamenta. Lilla Bildboken är ett av många bevis på att Elsa Beskow heller inte var sist. Jag läser sådana här böcker med behållning. Min erfarenhet är också att många barn - efter ett antal genomläsningar från den vuxnes sida - gärna rabblar igenom bokens frågor och svar på egen hand. Alla bokstäver - stora som små - får vederbörlig uppmärksamhet. Teckningarna är detaljerade; det finns alltid nya saker att upptäcka.