Kanske är det främst stridbarheten som sticker ut, och hans kritik mot privatiseringen av järnvägarna. Ulf Adelsohn ser ingen ironi i att en moderat kritiserar privatisering. Det är tvärtom en gammal konservativ ståndpunkt att staten ska ha det direkta ägandet av viktig infrastruktur, menar han.

- Med det menar jag järnvägssystemet, och jag anser också att det ska finnas ett stort nationellt järnvägsbolag. Det ansåg man redan 1939 då riksdagen förstatligade alla de privata järnvägarna, för det var ingen ordning. Och så fullföljde staten det till 1950, och nu går det i den andra riktningen. En dag kommer man väl att göra som 1939 igen, skrockar han.

Hyggligare i dag
Är det inte rätt klassiskt inom politiken att upprepa historiska misstag?

- Varje generation måste få göra sina egna misstag. Men en intressant sak är att ordet "gammal" i en kinesisk tolkning står för klok, vis, erfaren, vördnadsvärd. I svenska ordböcker står det: förlegad, bedagad, föråldrad. Icke en enda positiv synonym till ordet gammal, säger han på tal om erfarenhetens värde.

Själv saknar inte Ulf Adelsohn politikens hetluft. Och gjorde han det så räckte det med fredagskvällarnas samtal från ilskna resenärer under åren med SJ, för att ge honom en liten påminnelse om offentlighetens baksida. Däremot är han fortfarande politiskt intresserad och engagerad och tycker att det är roligt att ha en hustru i regeringen.

Det sägs ibland att politiken har förändrats och blivit mer personfixerad, men det håller inte Ulf Adelsohn med om.

- Jag gjorde misstaget att vara väldigt öppen, och det gjorde att man klev in på bara skinnet på mig, säger han. Jag tycker nog också att det är en hyggligare ton mellan politiker i dag, på min tid var det mycket fränare. Men det hade väl att göra med Olof Palme, kanske. Det var en oerhörd polarisering men också en väldig vänstervåg.

Stolt över förändring
Han säger sig inte vara mycket för tillbakablickar. När han ska summera sin politiska gärning handlar det ändå om de förändringar han har varit med om att utverka.

- Jag är stolt över att tillhöra den moderata generation som har givit oss valfriheten i Sverige, säger han och börjar räkna upp: daghem, skola, äldrevård, läkarmottagning, rätten att inte bli kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet.

- På alla plan har vi fått en frihet att välja, som ju faktiskt inte fanns när jag började engagera mig. Och så har jag varit med och bekämpat kommunismen.

På det privata planet gläds han framför allt över en växande familj, fina vänner och ett lyckligt äktenskap. Han talar om förmånen av att få leva i landet Sverige.

- För var dag som går är jag alltmer glad över att vara född i detta land och i denna tid. I hur många länder på jorden har alla - även om inte alla har det perfekt - det trots allt så pass hyggligt som vi har det här?