- De här fyra flickorna håller mycket hög kvalitet, säger Björn Sunnerstam från arrangerande Norrköpings Suzukiförening och till vardags flöjtlärare på Kulturskolan.

Vad kan du berätta om flickorna?

- Det handlar om fyra flickor från Riga som går på Jazeps Medins Riga 1st Music School och som nu varit på ett veckolångt besök här i Norrköping. Bland annat har fickorna bjudit på konserter i Knäppingsborg och i Ryttargårdskyrkan i Linköping, där de fick framträda inför en fullsatt kyrka vid en länsstudiedag för länets samtliga musiklärare.

Artikelbild

| Fyra unga flöjtister från Norrköpings vänort Riga har spelat nio konserter under sitt besök i Norrköping, bland annat här i Knäppingsborg. Från vänster ses Laura Maskanceva, Kate Vilsone, Keita Augstkalne och Beatrise Vilde. Bakom ses lärarna Inga Grinvalde och Inta Liepina samt Björn Sunnerstam från Norrköping. Foto: Robert Svensson

Musikläger
- Dessutom har de deltagit i det årliga musiklägret i Stegeborg på Stegeborgsgården, ett läger som traditionellt arrangeras av Norrköpings Suzukiförening. Och de har även besökt Kulturskolan här i Norrköping.

Hur står de sig i jämförelse med lika gamla musikelever i Norrköping?

- Där står de sig mycket bra, eftersom Riga satsar mer på kvalitet och vi i Norrköping mer på kvantitet, det vill säga att vi vill att många ska lära sig spela medan man i Riga endast satsar på ett fåtal elever som får massor av undervisningstid jämfört med eleverna i Sverige.

Är det här ett årligen återkommande utbyte?

- Ja, och en del flickor kommer tillbaka flera år till Norrköping, så det är lite olika. Och dessutom har vi från Norrköping i vår tur besökt Riga med ungdomar och vi hoppas framöver kunna återgälda även det här besöket. För det är helt klart väldigt givande för ungdomar att resa iväg och spela i utlandet.