Solidaritet, kollektivet och apor. Vad har de gemensamt? Jo, de spelar alla en stor roll i julens stora svenska familjefilm "Monky".

Kollektivet i centrum i julens familjefilm