Landets fjärdeklassare har förbättrat sin läsförmåga påtagligt. Det visar den globala läsförståelseundersökningen Pirls, där Sverige får det bästa resultatet sedan 2001.

Svenska elever bättre på att läsa