Liberalerna Juno Blom och Reidar Svedahl i Norrköping bröt isen när de bjöd in SD till ett möte för tolerans och religionsfrihet. Linda Snecker (V) gick till hårt angrepp på L och SD när hon talade. Darko Mamkovic behöll dock sans och balans när han talade.

Darko Mamkovic (SD) talar på manifestation för tolerans