NORRKÖPING

Åby Tennisklubb har hållit sitt 47:e årsmöte och kan se tillbaka på ett bra år med ungefär 620 medlemmar och en mycket livlig ungdomsverksamhet med cirka 200 ungdomar i träning plus ett 50-tal vuxna.

I styrelsen omvaldes Bengt Johansson ordförande, Gulli Henocksson J:son, Ulf Wahlberg och Leif Hamnäs. Kvarstår gör Anna-Maria di Ponziano, Inga-Lill Björklund och Robert Walter. Suppleanter : Ari Lönnqvist och nyval av Assim Nokic.

Krister Lengqvist avtackades för gott arbete i styrelsen under flera år.

Åbyspelen kommer att spelas på nyrenoverade utebanor i början av juni. Mötet diskuterade hur man skall finansiera bytet av innegolvet år 2013, en investering i storleksordningen 700 000 kronor.

Klubbens veteraner har stor verksamhet och deltar aktivt i klubbens ökade tävlingsarrangemang.

Följande juniorer premierades:

För Årets kämpar:Vendela Johansson,Wilma Casimir, Johanna Björklund

RM-mästare: Edis Nokic

Årets snykomling: Eldin Nokic och Markus Walter

Årets solstråle: Niklas Nissinen, Inez Werner, Sofie Bergström

Årets kamrat: Filip Tifnicevic, Wilma Casimir, Axel Björklou

Årets komet: Almir Nokic

Åretsslitvarg: Emil Levander, Jesper Sundström