Den svenska regeringen hade ansökt om att åtminstone de föreningar som inte kommer upp i en omsättning av en miljon kronor skulle undantas från den här regeln. I dag är alla ideella föreningar i Sverige undantagna men EU tycker i sin dom att de svenska reglerna är alldeles för generösa.

Finansminister Anders Borg är förvånad och besviken över det negativa besked som regeringen har fått från EU-kommissionen.

- Vi kommer att bestrida detta. Vi tänker driva detta ända in i kaklet, sade Borg på en pressträff enligt TT.

Kan ta flera år
Tills dess frågan är avgjord, vilket enligt Borg kan ta flera år, kommer de nuvarande reglerna för momsfrihet för ideella föreningar att gälla.

Kjell Augustsson igen:

- Det här kommer inte bara att slå ekonomiskt mot våra föreningar utan även administrativt. Jag var på ett studiebesök i Österrike för en vecka sedan och där presenterades siffror som berättade att 95 procent av landets idrottsledare var avlönade. I Sverige finns det högst bara någon procent. I min egen förening i Motala, Borens IK, har två anställda personer men vi har också 120 ideellt arbetande ledare.

Kjell menar att verksamheten i de länder som har makten i EU inte fungerar i Sverige och några få andra länder. Här handlar det i stort sett om enbart avlönade ledare i idrottsföreningar.

Carl-Åke Halldén är legendarisk kassör i Smedby AIS där omsättningen ligger på fem miljoner kronor ungefär. Han var inte glad åt beskedet i går.

- Det här kommer ju att medföra en massa merarbete. Frågan är vilka varor som ska momsredovisas, vilka momssatserna blir osv. Vad jag har förstått kommer det dock att ta ett par år innan beslut kommer från EU så jag slipper hålla på med det här. Jag har bara ett år kvar på mitt mandat, säger Carl-Åke Halldén.

RF-basen irriterad
Både Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet (RF) hävdar att det skulle få svåra konsekvenser för föreningslivet om kommissionens linje får råda till slut. Momsskyldighet kan innebära minskade intäkter och ökad administration.

- Jag tror att många föreningar kan tvingas att höja avgifterna och det kommer att slå hårt mot familjer med svag ekonomi, säger Karin Mattsson Weijber, RF:s ordförande.

Beskedet från EU-kommissionen är mycket negativt, anser hon.

- Hela den svenska idén har gått ut på att underlätta för föreningslivet. Det här blir tvärtom, säger hon och framhåller att hon är mycket glad över att regeringen och Anders Borg kommer att kämpa "ända in i kaklet."

...liksom Centerpartiet
Sverige måste sätta hårt mot hårt, anser Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Annie Johansson.

- Nu får det vara slut på stolligheter från EU:s sida. Det här lägger en död hand över föreningslivet, säger hon.

- Det är ett idiotiskt förslag och Sverige måste söka full kompensation för det här från EU om det här skulle stå sig.

I samarbete med andra EU-länder kommer Sverige att bestrida EU-kommissionens beslut.

Kompensationer
"Om Kommissionen tar detta till EU-domstolen och utslaget skulle gå emot Sveriges intressen kommer regeringen att pröva olika kompensationsåtgärder. Det kan vara en generell momsgräns som inte enbart riktar sig till ideell verksamhet utan också till företag, förenklingar i hanteringen av momsen eller mer direkta kompensationer", skriver regeringen.

Fortsättning lär följa.