Replik Eva-Britt Sjöberg (KD) insinuerar i sitt debattsvar till mig att kommunen enligt nuvarande lagstiftning inte kan stoppa moskébygget i detta skede. Det är felaktigt. Norrköpings kommun har enligt Plan- och bygglagen möjligheten att dra in en tidigare beviljad detaljplan om den förhindrar önskvärd utveckling i ett område. Vi menar att så är fallet, och att det är extra allvarligt då moskén kommer ligga i ett område som har utvecklats enormt de senaste fyra åren.

Redan 2013 samlade Sverigedemokraterna in runt 1 000 namnunderskrifter mot detta bygge. Vi fortsatte dessutom att lyfta frågan vidare genom såväl artiklar som olika debatter. När detta negligerades av styrande politiker lämnade vi in en motion till kommunfullmäktige med bland annat krav på folkomröstning i frågan. Den avslogs dock inte helt oväntat av övriga partier. Att Sjöberg i sitt debattsvar nu hänvisar till demokrati blir därför en aning löjeväckande.

Markus Wiechel 29/8: Våga folkomrösta om moskén.

Sjöberg (KD) har likt andra ledande politiker engagerat sig för att fullfölja sina planer på att tillåta moskébygget vid idrottsparken. Jag kan inte låta bli att häpnas över att den okunskap hon uppenbarligen har rörande islamismens framfart och hur detta påverkar vårt samhälle. Jag kan inte heller låta bli att förvånas över det hur en kristdemokrat kan engagera sig så mycket i frågan.

Radikaliseringen av muslimer sker främst i moskéerna och religionsfriheten har ingenting med en särskild byggnad att göra. Att det byggs en enorm moské med minaret (och framtida böneutrop?) i centrala Norrköping kommer naturligtvis också att påverka oss och bör ses som ett tydligt steg i en omfattande islamisering av vår kommun. Att ledande politiker inte tar kommuninvånarnas oro på allvar när så sker är närmast att betrakta som en skandal. Vi tar Norrköpingsbornas oro på allvar och lovar att fortsätta kämpa emot moskébygget.