Widar Regeringens budgetdebut blev som bekant inte särskilt lyckad. I december 2014 röstade riksdagsmajoriteten ned regeringens första budget till förmån för den sista gemensamma budget som de fyra borgerliga partierna lade på riksdagens bord. Efter lite turer och turbulenser så inrättades därefter ett system - Decemberöverenskommelsen - som gav minoriteten rätt att styra över majoriteten i budgetomröstningarna.

Den budget som finansminister Magdalena Andersson nu har presenterat i riksdagen är därför helt ohotad i sina huvuddelar. Och även om så inte vore fallet så skulle nog det mesta i budgetförslaget ha kunnat få majoritet på vanligt sätt.

De enskilt största satsningarna är skattesänkningar för pensionärer, höjda barnbidrag, extra statsbidrag till kommunerna och ökade anslag till polis och militär. Dessa förslag - och säkert en hel del annat - hade säkerligen godkänts av riksdagen även utan Decemberöverenskommelsen.

Sverige är inne i en kraftig högkonjunktur och skattepengarna väller in i statskassan. Det är i mina ögon helt rätt att regeringen då väljer att ge till exempel pensionärer och barnfamiljer ökade möjligheter att ha mer nytta och glädje av högkonjunkturen. De dryga 40 miljarder kronor av de inskickade skattepengarna som regeringen nu fördelar om och skickar tillbaka till vissa grupper och samhällssektorer är således väl använda. Regeringen bränner heller inte alla pengar. Ungefär lika mycket som spenderas i budgeten hålls kvar i staten vilket betyder att de nya balansmål som riksdagen beslutat om kan uppnås med råge.

Naturligtvis är det en "valbudget" som Magdalena Andersson nu lagt fram. Alla regeringar gör vad de kan för att tilltala breda grupper av medborgarna. Det som gör att den här regeringen sticker ut är att den förfogar över osedvanligt mycket pengar. Utöver de stora och tunga insatserna tror jag att varje enskilt statsråd har fått några miljoner att använda för "satsningar" på de flesta intresseorganisationers områden. Elcyklarna, konstnärerna och naturguiderna får sitt.

Att kunna lägga en bra valbudget och dock inte synonymt med att också göra ett bra val nästa höst. Det är till exempel minst lika viktigt som budgeten att regeringen inte tappar bort - eller försöker dölja - de tunga integrationsproblemen i Sverige.