Centerpartiet har nyligen haft partistämma i Åre. Att åka på partistämma är alltid kul, man träffar gamla kompisar från CUF-tiden och man träffar partikamrater som har ungefär samma roll som jag själv. "Ljugarbänken" är alltid varm, gamla minnen blandas med nutidens frågeställningar.

Årets stämma präglades naturligtvis mest av valet av ny partiledare. Vår annorlunda och öppna nomineringsprocess har till största delen varit positiv. Jag tror att valet av Annie Lööf blir bra. Det har lyfts en och annan åsikt om hennes låga ålder. Men jag tycker ändå att kombinationen att vara ung, hungrig, duktig och klok, aldrig kan vara fel.

Debatt
Att centerpartiet återigen väljer en kvinna som ledare har varit tämligen odramatiskt. Jag har inte vid något tillfälle hört att just könsfrågan har haft någon som helst betydelse. Hur kommer det sig att kvinnorna har så framträdande roll i centerpartiet? Jag tror det ligger mycket i de traditioner som fanns förr. Inom bondesamhället jobbade kvinnor och män sida vid sida. Kvinnorna var en förutsättning för att företaget skulle kunna fungera. Männen insåg givetvis detta och det var också männen i partiet som såg till att kvinnornas politiska kraft togs tillvara väldigt tidigt. Utan kvotering har kvinnorna tagit sig fram. Nu är det istället herrarna i partiet som lite skämtsamt börjar tala om kvotering, hur ska de annars kunna slå sig fram i partiet?

Partistyrelsen fick ordentligt med stryk när det gällde förslaget om att ytterligare kvotera i föräldraförsäkringen. Stämman ansåg att det måste vara upp till föräldrarna att bestämma hur man tar ut föräldraledigheten utifrån var och ens förutsättningar. En manlig partikollega skojade dock med mig och ville provocera - egentligen är barnuppfostran en allt för viktig fråga för att ensamt lämnas över till kvinnorna...

Från många håll i landet framfördes synpunkter om att centerpartiet återigen måste visa fram sin varma socialliberala sida. Vi har alltid varit småfolkets parti och den sidan måste bli tydligare, ansåg många med framgång.

Annars var det mycket välkända frågeställningar som togs upp. Regionalpolitiken har alltid haft en stor plats i partiet. Det jag kan se en skillnad mot förr är att mer kraft nu läggs på att lyfta fram entreprenörskapet än att kräva mer statsbidrag. Den tydliga signalen var - ge oss förutsättningar med infrastruktur och grundservice så fixar vi resten själva.

Förra årets dåliga valresultat i fram för allt kommuner och landsting var en smärtsam historia. Centerpartiet har av tradition varit ett starkt lokalparti med handlingskraftiga kloka företrädare. Verkstad har varit viktigare än vackra ord. Partistämman i Åre blev en viktig nystart för oss, den andades framtidstro. Nu ska ett nytt idéprogram tas fram vilket ska ske brett och öppet för att fånga upp många människors idéer och tankar om framtiden. Det bådar gott och det ser jag fram mot.