Debatt 17 elever saknas efter sommaruppehållet; det rapporterade Corren för några dagar sedan. En del av barnen befinner sig utomlands och kan ha förts dit emot sin vilja. Ett arrangerat äktenskap är inte omöjligt.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan i värsta fall leda till hedersmord. I FN: s rapporter kan man läsa att det rör sig om cirka 5000 kvinnor per år som dödas av sina manliga släktingar för att återupprätta familjens heder. Våld mot kvinnor utgör en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Låt oss inte glömma Fadime Sahindal som mördades av sin far. Sara, av sin bror och kusin år 1996. Pela Atroshi, av sina två farbröder år 1999. Maria, av sin bror år 2012.

Vad innebär då denna "heder"? Regeringens definition är att hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen som rör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, giftermål och skilsmässa. Det är inte ovanligt att kontrollen utvecklas till hot om våld och våld, och ibland även dödligt våld. Pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas. Det är en ständig pågående social kreditvärdering utifrån familjemedlemmarnas uppförande.

Låt oss ge dessa unga personer ett hopp, ett ljus i mörkret och låt oss bli deras röster ut i samhället. Det är dags att visa handlingskraft. Skolan behöver ta på sig ansvaret för att utreda hur utbredd hederskulturen är bland eleverna i skolorna. Skolan behöver även erbjuda utbildning och information till dessa ungdomar, visa var och vilket stöd de kan få, så de har kunskap om var de ska vända sig till när de en dag känner sig tillräckligt starka att be om hjälp eller hjälpa en kompis de känner till lever under hedersförtryck. Vi behöver arbeta aktivt med föräldrarna och visa att hedersförtryck inte är acceptabelt och/eller lagligt i Sverige. Dessa utsatta ungdomar behöver ett samhälle som kämpar för deras skull.