Öppet brev till Migrationsminister Morgan Johansson

Socialdemokraterna i Söderköping är kritiska till det sätt, som vi fått rapporterat eller upplevt själva, som många ensamkommande behandlas på.

Migrationsverket har alldeles för långa handläggningstider och i många fall med tveksam kvalitet. Unga människor får vänta i två år eller mer på sina beslut, och sedan får många ett avslag och ett utvisningsbeslut. Vi upplever det inte bara som en enorm mänsklig tragedi, det är också ett enormt slöseri med skattemedel, att först investera i utbildning och trygghet, till att nästa stund utvisa dem ur Sverige. Migrationsverkets handläggningstider måste bli kortare och handläggningen mer rättsäker!

De unga som väntat länge och acklimatiserat sig i landets kommuner och där handläggningen varit bristfällig borde få en chans att visa att de kan bidra till den svenska välfärden. Vi behöver dessa människor!

Just nu utvisas ett antal människor från Sverige till Afghanistan. Med anledning av säkerhetsläget i Afghanistan avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor till landet. Det är viktigt att vi kan lita på de bedömningar som görs av olika länder och deras säkerhetstillstånd.

Vi kräver därför ett omedelbart stopp av utvisningar och tvångsdeporteringar till Afghanistan!

Det handlar om människor som blir utvisade till en otrygghet. Kabul är en plats i fullständigt kaos, och att ungdomar utvisas dit är för oss ett omänskligt och ovärdigt sätt att behandla dessa unga människor. Många unga saknar också kontakt- och skyddsnät i landet. Vi som socialdemokrater kan inte försvara dessa utvisningar och de får inte fortgå.

Regeringen måste agera!