Widar Zulmay Afzali är författare och arbetar som lärare i Söderköping. Afzali är flykting från Afghanistan och har i flera böcker och debattinlägg pekat på invandrarens eget ansvar att anpassa sig till det nya landet.

I söndags (30 juli) återkom han till ämnet i ett inlägg på Svenska Dagbladets ledarsida:

”Det är vi som måste förändra vårt synsätt, inte svenskarna. Det är vi som kommer hit, som flytt från förtryck och våld i våra länder, som har getts möjligheten att leva i fred, frihet och demokrati. Sverige ska väl inte bli som de länder vi har flytt ifrån?”

Det individuella ansvaret för att integrera sig i det nya samhället är självklart helt grundläggande för såväl den enskildes framgång som för samhällsutvecklingen i stort.

Mer att läsa: Reinfeldt har nyckeln.

Frågan om integration ska dock privatiseras med sans och måtta. Det senaste dryga decenniets misskötsel av invandringspolitikens volymer och regelverk är ett övertydligt exempel på hur illa det kan gå när staten smiter från sitt integrationsansvar.

Fattigdom, bidragsberoende, arbetslöshet, trångboddhet, utanförskap, religiöst förtryck, fallande skolresultat, narkotikaaffärer och dödliga skjutningar har allvarligt försvårat framgångsrik integration för mängder utav människor. Det har kort sagt kommit alldeles för många fattiga och lågutbildade människor från avlägsna kulturer på en och samma gång. Nu har staten dessbättre skärpt sig. Med en bibehållen stram realpolitik ökar chanserna för att människors personliga integrationsansträngningar kan krönas med framgång.

Staten har många ansvarsområden. Som bland annat Expressens ledarsida och Brottsförebyggande rådet påpekat så har antalet utvisningsdomar mot dömda brottslingar med utländskt medborgarskap sjunkit dramatiskt under senare tid. Expressen nämner fallet med två 19-åriga män som dömts för en grov gruppvåldtäkt mot en tonårsflicka i våras. Stockholms tingsrätt avvisade åklagarens begäran om utvisning. Saken ska nu prövas högre upp i domstolsväsendets näringskedja. Står sig tingsrättens dom till högsta instans så behöver regeringens nya superinrikesminister Morgan Johansson leverera nya lagar, skriver Expressens ledarsida. Så är det.

Zulmay Afzalis uppmaningar till enskilda invandrare behöver understöd av en stat som drar tydliga gränser för vad som tolereras. En stat som smiter från notan gör ingen människa glad.