Widar Politik sönderfaller i delarna Hantverk och Innehåll. Hantverket är det som ibland lite vanvördigt och med ringaktande fnysningar benämns som det "politiska spelet". Detta spel handlar om sådana vitala och grundläggande saker som att skapa majoriteter och vettiga underlag för viktiga reformer i riksdagen. Det handlar också om det dagliga "krigandet" om uppmärksamhet och om att komma ut i bättre dagrar än motståndarna i de dagliga nyhetshändelserna. Det handlar också om mindre vackra saker som till exempel okynnesanmälningar till Konstitutionsutskottet mot statsråd - eller mot mycket före detta statsministrar som Fredrik Reinfeldt(!) - såsom skedde under fredagen.

Hantverkskunskaper är otroligt viktiga för politiker som gillar riktig politik i den riktiga världen och som inte nöjer sig med att ägna sig åt symbolpolitik och reservationsskrivande.

Innehållet är dock själva fundamentet i politiken. Mad taniga minoritetsregeringar, budgetar som faller, decemberöverenskommelser, misstroenden, ministeravgångar, allianser som spricker, partiledare som får sparken och med allmän SD-blygsel i parlamentet så är det emellertid inte så konstigt att det politiska spelet stjäl det mesta av uppmärksamheten och intresset.

Men förhoppningsvis sätter sig en ny och rationell ordning i riksdagen inom något eller några år. Att så sker är angeläget. Det behövs tämligen snart vettiga majoriteter för strukturella skol- och bostadsreformer. Skolans mest allvarliga problem är att de sämsta eleverna i grundskolan presterar allt sämre. Statens oförmåga att sätta kunskap och säkerhet/arbetsro i centrum leder till att elevernas hemmiljöer slår rakt in i skolan med förödande kraft. Skolans kompensatoriska förmåga, möjligheten för elever att komma i fatt, är allvarligt försvagad. Vilket är extra allvarligt i tider då andelen lågutbildade och icke svensktalande elevhem är rekordstor.

Bostadsbyggandet är högt. Det är bra. Men elefanten i rummet är att så gott som ingen bygger för det mycket stora antal hushåll som saknar kraft att efterfråga bostäder vare sig ur det nya eller ur det befintliga beståndet.

Goda skolkunskaper och rationell bostadsförsörjning är två områden med stor påverkan på såväl jämlikheten som välståndet i samhället. Vi har inte råd att i längden hålla oss med miniregeringar som saknar kraft att ge sig på väsentliga samhällsstrukturer. Det politiska spelet bör därför så fort som möjligt inriktas på majoritetsbyggen för riktig politik.