Debatt Vi är en grupp undersköterskor som har jobbat i Norrköpings kommun i många år. Vi jobbar på ett LSS-boende, inriktning psykiatri. Även om man har psykiska funktionsnedsättningar så blir det även de somatiskt sjuka. Hos oss gäller kvarboende principen. Det innebär omfattande omvårdnad + medicinsk teknisk omvårdnad. Till exempel sondmatning, stomier, sköta insulin, sköta om brukare med track, sårbehandling, blodsockerkurvor, puls, blodtryck, kateter, arbetsterapeuter, sjukgymnastkontakt. Vi har även palliativ vård. Vi ska observera, se förändringar och dra slutsatser för att kontakta sjuksköterskor. Detta för att brukaren ska få en så bra vård som möjligt. Vi möts av personer som har demens, neuropsykiatriska sjukdomar samt psykiska funktionsnedsättningar. För det fick vi en löneökning som motsvarar vad en outbildad fick. Vi fick även ändrade titlar från undersköterska till stödassistenter. Vi har varit i kontakt med äldreomsorgen och vad vi fick fram så utför vi samma arbetsuppgifter som dom. Samma utbildning borde ge samma lön!

Ni borde ha fört en starkare kamp Kommunal! Politikerna borde ta sitt ansvar för att behålla kompetent personal i framtiden.