Replik Jag har fått en fråga från språkläraren Gunilla Hellberg (Folkbladet 23/11) om hur Moderaterna hade agerat för att inte hamna i samma situation som Socialdemokraterna när det gäller de stora underskotten på över 110 miljoner som nu uppdagats i Norrköpings skolor. Det är givetvis en relevant fråga - skulle underskottet vara mindre bara för att Moderaterna ansvarade för skolan?

1/ Ett moderat skolkommunalråd skulle kräva relevanta och fullständiga underlag inför det politiska budgetbeslutet. Inför årets budgetbeslut tycks det ha saknats det underlag som påtalar vilka resurser som egentligen krävs för att skolan ska kunna ha en rimlig budgetram. En budgetprocess kan aldrig fungera om den inte förankras ute i verksamheterna.

2/ Moderaterna i Norrköping har varit och är fortsatt tydliga med att vi kommer prioritera skolans kunskapsmål i budgetsammanhang. Vi har under flera år omprioriterat resurser till skolan från övrig kommunal verksamhet men våra förslag har inte fått gehör i de socialdemokratiska leden.

3/ Resursfördelning, det vill säga hur mycket pengar olika verksamheter ska få, är en politisk fråga. Tjänstemannaorganisationen har sakkompetensen men de arbetar åt en politisk styrd organisation som är valda och bär ansvaret gentemot väljarna. En moderat styrning av Norrköpings kommun säkerställer att det är politiken som ytterst prioriterar utifrån de behov som finns.

Jag delar skribentens åsikt att vi måste arbeta för breda politiska lösningar för Norrköpings skolor. Vi vill gärna bidra till att skolan får långsiktiga förutsättningar men det kräver att alla korten ligger på bordet - för både majoritet och opposition. Jag har inte fått läget beskrivet på ett trovärdigt sätt men kan givetvis inte svara för vilken information Olle Johansson (S) har haft.