Widar et var stor uppslutning på Norrköpings flygplats i går. Alla var där skulle vi kunna säga. På pressträffen var Mari Torstensson som är vd i det kommunala bolaget Norrköping Airport AB omgiven av styrelseledamöter, kommunalråd, Siemens kommunikationsdirektör Mats Rosander och av Ian Woodley, grundare och styrelseledamot av flygbolaget bmi regional som flyger fram och tillbaka mellan Norrköping och München.

Även jag var där.

Flygplan är metaforer för viktiga saker som snabb och effektiv rörlighet. Snabb och effektiv rörlighet är på vissa områden - som till exempel transporter av människor och gods - en bristvara. Efterfrågan är större än tillgången. Vilket betyder att det blir dyrt. Norrköping är inte - i vart fall inte befolkningsmässigt - jordens medelpunkt.

Flygplatsen i Norrköping är som ett nav för den här traktens snabba och effektiva rörlighet. Bristen på antal människor behöver kompenseras genom ekonomiska bidrag från ägarna i Norrköpings kommun. Sådana är villkoren för flyget överallt på de flesta platser. Den som vill att flygbolag med attraktiva flyglinjer ska landa och starta från just den eller den flygplatsen får kort sagt vara beredd på att betala.

Norrköpings flygplats har en (1) reguljär året runt flyglinje. Den går sedan i april 2016 till München. Operatör på linjen är det skotska bolaget bmi regional.

Norrköpings kommun lämnar ett grundbidrag på ungefär 25 miljoner kronor per år för driften av flygplatsen.

Syftet med den välbemannade pressträffen på Kungsängen i går var att berätta om att bmi regional och Norrköpings flygplats ska utveckla och förstärka sina relationer ytterligare. Linjen förstärks med morgonavgångar klockan sex, sex dagar i veckan. Dessutom ska bmi regional landa ett av sina Embraerplan från München så sent som 22 40 i Norrköping sex kvällar i veckan. Vilket betyder att planet stananr över natten i Norrköping. Vilket i sin tur betyder att bmi får en bas med personal i Norrköping. Detta är inte gratis.

Kommunen höjer sitt anslag med totalt ungefär 45 miljoner kronor under de kommande tre åren. Pengarna är nödvändiga för att ge flygplatsen en chans att bli mer attraktiv för flygbolag. Kommunen gör rätt. Norrköping behöver snabb och effektiv rörlighet. Allt annat är dyrare.