Debatt När Lars Ohly, den gamle kommunisten och sedermera feministen, nu går ut i riksmedia och urskuldar sig efter att ha blivit anklagad av partikamraten Frida Holmgren för att han på Vänsterpartiets kongress i oktober 2017 förgripit sig sexuellt sig mot henne, så väljer han att skylla ifrån sig på patriarkatet och vill göra alla män medskyldiga.

Beklämmande men naturligtvis fullt logiskt och illustrativt för hur ideologierna kommunismen och feminismen fungerar.

Som tur är har vi dock i Sverige ett fullständigt genomborgerligt rättssystem. Ohly inför rätta? För min del, ja tack, gärna, men jag kommer aldrig att ta på mig någon skuld eller ansvar för Ohlys olämpliga och möjligen kriminella beteende. Lika löjligt som om alla lesbiska kvinnor på något sätt skulle vara ansvariga för Lotta Bromes sexuella trakasserier och översitteri eller att för den delen den lesbiska övergreppskultur som nu görs gällande finnas i damallsvenskan.

Glädjande att notera är dock att Vänsterpartiet inte valt att porta alla män från kommande arrangemang utan tillämpar en strikt borgerlig hållning och portar just den misstänkte förövaren Ohly.

Och apropå patriarkatet, om det nu funnes, varför gick Ohly arbetslös så länge efter att han avgått som Vänsterledare, över vilket han för övrigt också beklagade sig i riksmedia, när han som ingående i patriarkatet bara kunde ha ringt till någon av sina kompisar i nämnda patriarkat och bett att få ett jobb, han som är så priviligierad.