Widar Nobelveckan går mot sitt slut. För många av oss vanliga och dödliga är det svårt att ha några djupare uppfattningar om veckans inledande pristagare och prismotiveringar. Medicin, Fysik, Kemi och oftast även Litteraturpriserna är av den karaktären att de flesta av oss kort sagt inte begriper störande mycket av det arbete som de prisas för. Även om kunskapsbrist ibland kan leva i symbios med tvärsäkra uppfattningar så är det nog ingen överdrift att påstå att den breda och innehållsliga Nobeldiskussionen drar igång först på fredagen. Norska Nobelkommittén brukar nämligen se till att fylla igen den där klyftan mellan specialister och populasen genom att ganska ofta utse välkända och kontroversiella fredspristagare som bjuder in kreti och pleti till diskussioner på teman som: "Gynnas verkligen freden av den här pristagaren?" "Vad har den här personen/organisationen gjort för att åstadkomma fred?" Eller för att låna ord från Hoola Bandoolas anrika succélåt "Är det verkligen fred vi vill ha; till varje tänkvärt pris?"

Så även denna gång.

Årets upplaga av Nobels fredspris har tilldelats Internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen, ICAN.

Enligt den norska nobelkommittén får ICAN priset "för sitt arbete för att uppmärksamma de fruktansvärda humanitära konsekvenserna av all användning av kärnvapen, och för sina banbrytande ansträngningar att uppnå ett fördragsbaserat förbud mot sådana vapen".

Det där "fördragsbaserade förbudet" skär rakt in i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Rakt in i regeringen dessutom. Utrikesminister Margot Wallström har uttalat sig positivt om risken/chansen/möjligheten att Sverige skulle underteckna det där fördraget i FN. Försvarsminister Peter Hultqvist har å sin sida bestämt gjort klart att här undertecknas inga avtal som möjligen riskerar viktiga säkerhetspolitiska/försvarspolitiska svenska intressen.

Vare sig ICAN eller det där "fördragsbaserade förbudet" har ju särskilt mycket med vare sig fred eller kärnvapennedrustning att skaffa. Inte på riktigt. Fred handlar mer om säkerhet, demokrati, välstånd och sådana saker. Men jag har alls inget emot att ICAN hedras och prisas för sitt ihärdiga opinionsarbete mot kärnvapen. Tvärtom. Grattis.