Patrik Selsfors: Stora planer för Arkösund.

"På stadsplaneringsnämndens nästa möte (tisdag 16 januari) ska beslut tas om planbesked för fastigheterna Nordanskog 1:32, 2:1 och Gåsåker 2:1 med närområde inom centrala Arkösund. Det handlar om att ändra i detaljplanen för att möjliggöra en allmän samlingsplats i centrala Arkösund samt att ge utrymme för byggandet av fler bostäder och verksamhetslokaler. Man planerar också för att tillgängligheten till närliggande parkering söder om Arkösunds centrum säkerställs för besökare.

– Får vi i uppdrag att ta fram en ny detaljplan kommer vi att börja med detta omkring hösten 2018, säger Anna Karlin, planhandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Angelica Forsberg: Granaten - ett mysterium.

" Den 18 oktober upptäcktes en skarpladdad handgranat under en bil på Styrmansgatan. Bombgruppen fick återigen ta sig till Norrköping för att plocka upp granaten – men fallet är långt förbi lättlöst. Nästan tre månader har gått sedan granaten hittades och ingen har hittills kunnat pekas ut som misstänkt. Inte heller har polisen särskilt mycket att gå på.

– Det går inte så bra. Det finns inget nytt att berätta egentligen. Vi har fortfarande ingen misstänkt. Det är konstaterat att det är en handgranat och vi har inte fått in några avgörande tips, säger Thomas Månsson

Det finns tre personer kopplade till bilen. Samtliga inblandade är kända av polis sedan tidigare.