Carolina Nilsson:

"Allt färre barn får veckopeng"

"Bara lite drygt hälften av barnen får vecko- eller månadspeng i dag. Problematiskt, menar privatekonomer. Kontantbrist är något föräldrarna själva lyfter fram. Varje år sedan 2006 har Nordea undersökt hur många barn som får regelbunden fickpeng. 2006 handlade det om 76 procent av alla barn, nu är siffran nere på 57 procent. Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson tycker att det är föräldrars ansvar att lära sina barn pengars värde tidigt i livet. Ett av problemen verkar dock vara föräldrarnas brist på kontanter.

– Vi befinner oss i ett skifte där vi inte längre har kontanter i omlopp och då har föräldrarna inte längre några synliga pengar att lämna över till barnen. Men det är fortfarande lika viktigt att man i tidig ålder lär sig hushålla med pengar. "

Widar Andersson:

"Ovärdig symbolpolitik"

"Vore det som symbolisterna påstår så skulle ju lärare och undersköterskor fly från sina jobb för att hitta fina och bättre jobb hos kommuner och landsting. På dagens arbetsmarknad får lärare och undersköterskor jobb direkt. Men verkligheten är helt annorlunda. Undersökning på undersökning visar att medarbetarna trivs bättre hos de privata företagen. Regeringen är fullt upptagen med symbolpolitik; låtsaspolitik som ingen tror på. Jag kan för mitt liv inte förstå vad det här narrspelet har för syfte?"