Debatt Det är lätt att låta sig luras. Det är frestande att tro att djuren har det bra fram till sin död. Det ser man tydligt i Bregott-reklamen, där lugna och välmående kor står i grönt gräs en sommardag. Självklart tar mjölkbönderna väl hand om själva symbolen för kärlek och moderskap. Eller? Många tror att kor måste mjölkas för att må bra, eller att kor ammar utan att föda barn. Det är lätt att invaggas i en naiv tro om att ingen behöver lida för att vi ska få mjölk, yoghurt eller ost. Sanningen är att det nästan inte finns några gamla kor! Nästan alla kor dödas vid ungefär en fjärdedel av sin naturliga livslängd, efter att ha gått igenom 3–4 graviditeter utan att ha fått umgås på ett normalt sätt med sina barn. När man insett detta kan man gå vidare och granska andra branscher där människan tar sig rätt att utnyttja djur för nöje, kläder och mat. Alla har de enkla och lättsmälta reklambudskap som beskriver glada och friska inspärrade djur. Låt djuren vara ifred!