Widar "Alla som kan arbeta ska arbeta", sa statsminister Stefan Löfven när han talade på Älvsjömässan tidigare i veckan. De flesta ledande politiker har upprepat och kommer att upprepa liknande fraser vid många tillfällen. Det officiella Sverige har kort sagt ett mycket starkt fokus på arbete. Arbete är alls ingen privatsak i Sverige. Arbete är snarare en modellsak här i landet. Vilket är logiskt. Dels är arbetet högt beskattat. Dels finansieras arbetslöshet med skattepengar.

Därför kan krisen på arbetsmarknaden vara dubbelt allvarlig för medborgarna. Nästan 22 procent av de utrikes födda som ingår i arbetskraften är arbetslösa. Och allt fler av de utrikes födda är långtidsarbetslösa, enligt Arbetsförmedlingens statistik för juli som nyligen presenterats.

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen. På myndighetens hemsida säger Sundén att många av de utrikes födda "saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad."

Samtidigt är det enligt Annika Sundén "alltför få som väljer att studera", under sina första år i Sverige. Det sistnämnda - vad de nyanlända väljer och inte väljer att göra - har bäring på mina tankar om det arbetsmarknadspolitiska utspel om "inträdesjobb" som de fyra borgerliga partiledarna presenterade på tisdagen.

Tanken är det väl inget större fel på. Arbete är solklart bättre än bidrag. Ungdomar under 23 års ålder som saknar gymnasieexamen och nyanlända ska arbeta 70 procent av en heltid för cirka 70 procent av ingångslönen i branschen; runt 15 000 kronor i månaden. 30 procent av arbetstiden ska betraktas som utbildning där den nyanlända/ungdomen ska "lära sig om jobbet på jobbet".

Arbetsgivaravgifterna - vilka utgör en betydande del av skatten på arbete - ska helt tas bort för de här jobben.

Förslaget påminner ganska mycket om tankar som tidigare bland annat presenterats av LO.

Frågan är ju bara vilka privata arbetsgivare som ska välja att anställa de här människorna för att göra vad då? Och varför ska särskilt många av människorna i målgruppen - enligt de borgerliga partiledarna ungefär 200 000 personer - välja att delta i den här aktiviteten? Om de kan välja något annat?

För ett land av Sveriges modell är ju arbetskraftsinvandring det enda vettiga. Men dit är det för dagen mycket långt. Så det är väl bara att nöta på med verkligheten sådan den ter sig ut här och nu.