Debatt Som en av få socialdemokratiska representanter på hög nivå väljer Lars Stjernqvist att förkasta förslaget om vinsttak och hellre försvara vinstutdelningarna till välfärdsbolagen på skattebetalarnas bekostnad. Huvudargumentet? Jo, "vi måste kompromissa”.

Stjernqvist borde veta bättre. En överväldigande majoritet av svenska folket, inte minst bland socialdemokratiska väljare, är emot vinster i välfärden. Vinstbolagen i skolan, vården och omsorgen gör Sverige världsunikt. Inget annat land i världen tillåter sådana frikostiga regler vad gäller vinstuttag inom välfärden som Sverige.

Stora bolagskoncerner inom välfärden som AcadeMedia, Capio, Attendo och Humana finns redan på börsen där vinsten går före allt annat. Det är alldeles uppenbart att vinstuttagen görs på bekostnad av de anställdas arbetsvillkor och löner vilket självklart påverkar kvalitén till det sämre, ökar ojämlikheten och försämrar för elever och vårdtagare.

Det hade räckt med att Lars Stjernqvist lyssnat på fackförbundet Kommunal. I sin rapport ”Så mycket bättre?” från 2016 skriver Kommunal att ”de anställda i privat driven omsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än de som arbetar i kommunalt drivna verksamheter. Och skillnaderna ökar.”

Socialdemokraterna har precis som Vänsterpartiet redan ett kongressbeslut på att förbjuda vinster i välfärden. Naturligtvis kan vi ha olika förslag för hur det ska gå till. Därför är utredningen om vinster i välfärden viktig för att vi ska kunna hitta ett bra förslag tillsammans att kompromissa kring och som fungerar.

Men Lars Stjernqvist verkar inte alls oroad över de frikostiga vinsterna i välfärden. Här i Norrköping har han istället, ihop med de nya vännerna i C, KD och L, valt att låta börsbolagen ta över delar av hemtjänsten. Lars Stjernqvists "kompromisser" visar sig i praktiken vara att låta Socialdemokraterna genomföra alliansens politik. För C, KD och L kan det inte ha varit särskilt svårt att skiljas från Moderaterna när de uppenbarligen kan få igenom precis samma politik med Lars Stjernqvist.

Jag vet att vi tillsammans med Socialdemokraterna kan hitta gemensamma lösningar som gynnar både Norrköping och vår befolkning. Vi har gjort det förr och vi gör det också nu i regeringsställning. Men någonstans går en gräns där man tvingas välja mellan att vara allt för pragmatisk och stå upp för ens grundläggande övertygelser. I grund och botten vilar mina övertygelser inte alls särskilt långt ifrån Olof Palmes socialdemokrater. Jag samarbetar och kompromissar gärna med Socialdemokraterna. Men inte med Lars Stjernqvist. Han är ute ur leken.