Jag gjorde i veckan ett besök vid föräldragraven på S:t Johannes kyrkogård. Därvid konstaterades att vår gravsten icke som alla övriga försetts med parkeringspåle. Vid förfrågan till berörd personal efter kontroll, sades stenen vara sprintad och således föll utom ramen för åtgärdande. Jag vill inte påstå att jag blev ledsen för beslutet, men undrade i mitt stilla sinne hur beskedet skulle tas upp av mina föräldrar i sin eventuella himmel, och framför allt av deras grannar. Kommer de att bli mobbade som osolidariska, vilka ej erlägger stipulerad parkeringsavgift på jorden?

Så går tanken till det antal gravstenar inom kommunen som försetts med runslingor, samt berättar att den och den dött och att anhöriga rest vården. Stenar som årligen lockar nyfikna turister att fingra på runorna. Chansen att en sådan nyfiken hamnar under gravvården är nog 100 % större än för någon att hamna i liknande position på S:t Johannes kyrkogård.

Problemet att spåra upp anhöriga vilka skall betala parkeringsavgiften för runstenarna blir nog knepigt, även för byråkrater. Som ett tips kan ni börja med att leta efter avkomman till de fyra familjemedlemmar som nämns vid Furingstad, Skjorstad och Agetomta och som kan ge mest avgift. Uppgiften borde ge kyrkoförvaltningspersonalen sysselsättning till pensioneringen och även intill tredje och fjärde led.