Widar För någon vecka sedan var jag och lyssnade på statsminister Stefan Löfven när han talade på ungdomsförbundets kongress i Älvsjö. Tyngdpunkten i hans tal låg på områden som ordning och reda, polis, kriminalitet och sådana saker.

”Det här är ingen högerpolitik”, sa Löfven i en kommentar till kritik han sa sig ha fått för att han ägnar sig för mycket åt sådant som fler poliser, fler övervakningskameror och fler kriminella i fängelser och färre kriminella ute på gatorna.

Mer att läsa: Kriminell lekstuga i Norrköping.

Stefan Löfven har rätt. Det är ingen högerpolitik. Det är heller ingen vänsterpolitik eller mittenpolitik eller grönpolitik att vilja ha en effektiv och välfungerande polismakt i staten. Det är en förnuftig politik.

Häromdagen återkom Stefan Löfven och justitie – och inrikesministern Morgan Johansson med något mer precisa uppgifter om kommande anslagsökningar till just polisen. Under några år framöver vill regeringen förstärka polisens kassa med ett ansenligt antal miljarder kronor av de skattepengar som medborgarna skickat in till staten. Det tycker nog de flesta medborgare är en rimlig prioritering. Vi behöver fler och bättre poliser.

Mer att läsa: Rädsla för rasism fördunklar sinnet.

Att kasta in en massa miljarder kronor i en dysfunktionell organisation är dock sällan väl använda pengar. Som Skolverkets nya generaldirektör Peter Fredriksson så klokt kommenterat så kan extraanslag som ständigt dimper ner ute i verksamheterna ibland göra mer skada än nytta. Självbilden av att till exempel lärarna/poliserna/läkarna/militärerna är offer för omständigheter utanför deras kontroll kan bekräftas och förstärkas på ett mycket negativt sätt.

För en utomstående förefaller det vara så att betydande delar av polisens problem handlar om sådant som ledningsproblem, brister i arbetsmiljön och svårigheter att rekrytera till polisutbildningarna. Att poliser slutar och söker sig till andra arbetsmarknader kan förvisso vara problematiskt om för många slutar på för kort tid. I långa loppet är det dock inget konstigt att även poliser vill göra något annat än att vara just poliser hela livet.

Självfallet är det så att det behövs större anslag till polisen för att rättsstatens ordningsmakt ska kunna leva upp till medborgarnas förväntningar om trygghet och brottsuppklarningar på ett bättre sätt än idag. Det är alldeles utmärkt förnuftigt att regeringen tar detta initiativ utan att be om ursäkt.