Widar Det är gigantiska problem vi har framför oss och det är en väldig tur att vi är inne i en av de värsta högkonjunkturerna på mycket länge. Det gör trots allt saker och ting lite lättare, sa LO: s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när han på fredagsmorgonen hälsade välkommen till LO-Borgen och till ett möte om "nyanländas etablering på arbetsmarknaden."

Jag var där.

Mer att läsa: Ovärdigt att kicka Hultqvist.

Mötet präglades av öppenhet och av den där sortens behändiga pragmatism som riktar in sig på det som går att göra något åt och som låter redan spillda mjölkskvättar torka av sig själv.

Torbjörn Hållö är LO-ekonom och en av skribenterna till LO: s rapport där organisationen föreslår "Utbildningsjobb" - med lägre lönekostnader och högre studiebidrag - som en temporär insats för att få upp farten och volymerna i de nyanländas etablering utan att för den sakens skull "förstöra" den svenska arbetsmarknaden som på många andra sätt fungerar bra och effektivt. LO ligger helt rätt i de här frågorna. Inte minst gör Torbjörn Hållö och hans kollegor en stor insats när de talar som vuxna människor om varför det är som det är.

"Mellan 2008 och 2016 beviljade Sverige - relativt befolkningsstorleken - dubbelt så många uppehållstillstånd som det land i Europa som beviljade näst flest", sa Hållö. En stor del av invandringen under denna period har även präglats av låga eller mycket låga utbildningsbakgrunder och av bristande färdigheter visavi svenskt arbetsliv. Det är därför vi har de problem som vi har.

Mer att läsa: De är inga främlingar.

Utöver den pulserande högkonjunkturens underlättande kraft så lyfte Torbjörn Hållö fram en annan positiv och hoppingivande omständighet. Även om arbetslösheten i Sverige alltmer domineras av utrikesfödda personer så är det inte den etniska bakgrunden i sig - som ju så att säga är som den är - som är den stora boven i dramat. Hållö hänvisade till internationella undersökningar som bland annat återfinns i den senaste Långtidsutredningen (2015) där det påpekas att det framförallt är skillnader i kunskaper och färdigheter som skapar "sysselsättningsgapet" mellan in- och utrikesfödda i Sverige. Och sådant går ju som bekant att göra något åt. Vilket en växande del av det officiella Sverige - med LO som pådrivare - nu förefaller att vilja göra. Det är mycket bra. Det kunde ha varit mycket värre.