Widar Migration/integration är ett av de samhällsfält som är i stort behov av genomtänkt och väl förankrad politik för det kommande decenniet. Det finns därför behov av att diskutera hur en sådan politik skulle kunna se ut för att bidra till Sveriges välstånd, öppenhet och till betydande insatser för människor i nöd och på flykt på andra platser i världen. Med en sådan diskussion som grund kan det därefter bli mer intressant att spekulera om har rationella och fördelaktiga diverse majoriteter och samarbeten skulle kunna vara.

En mycket kort sammanfattning av läget:

Under de senaste trettio åren har Sverige - enligt uppgifter från Eurostat - tagit emot fyra gånger så mycket asylinvandring i relation till sin befolkning jämfört med övriga västeuropeiska länder. Problemen med arbetslöshet, skolkunskaper, kriminalitet, fattigdom och extrem trångboddhet har ökat i takt med Sveriges mycket snabba ickevästliga befolkningsökning. Givet att den som får uppehållstillstånd ofta får rätt till en av världens mest generösa välfärdsstater, så innebär de senaste 30 årens överinvandring också betydande påfrestningar för flera väsentliga välfärds- och omfördelningssystem.

Hur ser en anständig migrationspolitik ut från 2018 och framåt? En kort lista:

1. Viktigt med tydlig politisk majoritet för fortsatt reglerad invandring i linje med överenskommelsen i november 2015. Volymerna behöver hållas på hanterbara volymer. Tillfälliga uppehållstillstånd och förstärkta försörjningskrav ska vara grundregel.

2. Att vilja vara en "moralisk stormakt" är inte fel. Sverige kunde till exempel - som Tino Sanandaji föreslår i sin bok "Massutmaning" - anslå två kronor till flyktingbistånd för varje krona som sparas på minskad invandring.

3. Säkra ungdomsskolans kompensatoriska kraft. Många invandringstäta kommuner behöver handfast statlig hjälp för att garantera säkerhet och kunskapsfokus i skolan.

4. Gör Utbildningsplikt - särskilt yrkesutbildningar - för vuxna till konkret norm för den som inte arbetar.

5. Gör det möjligt för kommuner att begränsa/förbjuda tiggeri i sina lokala ordningsstadgar.

6. Undvik i övrigt särlösningar; de slår oftast fel. Gasa på med tillväxtfrämjande strukturreformer för företagande, arbete, skatter, forskning och kunskap.