Widar Dödliga skjutningar drar som en farsot genom Sverige. Bara under den senaste veckan har flera människor mördats och/eller skadats mycket allvarligt på flera platser i landet. Utvecklingen är sensationellt snabb och allvarlig. Idag är Sverige ett land där mord på öppen gata blivit vardagsmat. Vare sig de stora etablerade mediehusen eller politiken tar tag i frågorna med rimliga agendor.

Mer att läsa: Fattigt och lågutbildat.

Valhäntheten är till stor del en reflektion av de traditionella mediernas och politikens besvär med en del av nutidens motsättningar och konflikter. Med några få undantag tycks mediehusens chefer sitta fast i en förlegad ambition att inte spela de "främlingsfientliga" i händerna genom en inträngande journalistik på ämnet dödliga skjutningar. Jag skriver "förlegad" eftersom vare sig de som skjuter eller skjuts är några främlingar. Även om det finns ytterst få "Kalle Svensson" bland de inblandade så har de allra flesta fötts här och bott här i hela sina liv. Det här är ett svenskt problem som inte kan skyllas på främlingar. Alltihop från många års misskött invandringspolitik, över förortsskolornas kvalitet och till rättsstatens lagar och effektivitet är genuint svenska problem.

Mer att läsa: Liv eller död Ygeman.

Regeringen förefaller å sin sida vilja pressa in den mordtäta kriminaliteten i ett känt kluster av ekonomisk brottslighet och skattesmitning. Bilden sätts av att mördandet handlar om välbesuttna och välorganiserade ligor som styr showen. Regeringen hoppas därför mycket på att samarbete mellan polisen, Skatteverket, Kronofogden, Försäkringskassan och andra myndigheter ska hjälpa till att hitta tillgångar, upptaxera och strypa bidrag.

Mer att läsa: Vinkeln som DN inte vill se.

Ett av "undantagen" på mediehimlen är journalisten och författaren Lasse Wierup. I Dagens Nyheter har han med hjälp av tillgängliga och öppna källor kartlagt 100 män som gripits efter väpnade uppgörelser från 2013 och framåt. Tillsammans har de, enligt polis och åklagare, medverkat till att döda 31 personer och skada 21. Wierups genomgång är avslöjande. I huvudsak handlar det om mycket unga, fattiga, cannabisrökande och småkriminella män som i flertalet fall är folkbokförda hemma hos sina föräldrar. Banden till den "organiserade ekonomiska brottsligheten" är närmast obefintliga.

Lasse Wierups granskning fortsätter de kommande dagarna. Redan nu kan dock ett viktigt budskap till såväl mediehusen och politiken utkristalliseras: Sorry, men det är dags att ta in den nya tiden. Det här handlar vare sig om främlingar eller om rikingar.