Widar Konjunkturläget i Sverige är mycket gott. Ekonomin är ”urstark” sägs det från höger och vänster. Hur länge håller det här i sig tro? Finns det skäl till att vara orolig för bistrare tider under de närmaste åren?

Sedan början av år 2015 är Henry Ohlsson tjänstledig från sin professur i nationalekonomi vid Uppsala universitet för att tjänstgöra som en av riksbankens vice chefer. Hans specialområden är arbetsmarknad, lönebildning och skatter. Han har en otrolig bredd och djup i sin erfarenhetsportfölj. Utöver akademin har han till exempel under många år varit ledamot i Industrins ekonomiska råd och styrelseledamot i Arbetsförmedlingen.

Som vice riksbankschef ansvarar han för penningpolitiken – inflationsmålet och den så kallade reporäntan. På torsdagen gästade Henry Ohlsson ett lunchmöte i Östsvenska Handelskammarens lokaler i Norrköping där kammarens vd Johanna Palmér och Håkan Gunnarsson från Erichs Communications var värdar. Jag var där.

Henry Ohlsson är kort sagt bättre lämpad än de flesta att svara på frågor om vart Sverige är på väg. Vilket han naturligtvis är alldeles för klok för att göra. Riksbanken har dock gedigna prognoser som indikerar att konjunkturen och det höga resursutnyttjandet kommer att hålla i sig en bra bit i 2019. Reporäntan – riksbankens egen ränta gentemot bankerna – väntas glida över nollstrecket under 2018. Henry Ohlsson framhöll det ”flexibla arbetskraftsutbudet” som en av flera framgångsfaktorer.

Sysselsättningen är rekordhög – 68 procent av alla mellan 15 och 74 år är sysselsatta – två procent av alla över 65 år arbetar, 80 000 personer är anställda i bemanningsbranschen. Enligt Ohlsson är även riksbankens ”expansiva penningpolitik” med minusräntor och insatser för högre inflation också en del av förklaringen till framgångarna. Den ekonomiska integrationens fria rörligheter i Europa är även det en stark orsak till de goda tiderna, sa Ohlsson.

Sverige är dock en mycket öppen och liten ekonomi. Vi är otroligt omvärldskänsliga. ”Den senaste finanskrisen började ju med några banker som kollapsade i USA”, sa Henry Ohlsson. Han såg också bostadssektorn som en möjlig inhemsk problemhärd.

Efter att ha lyssnat på Henry Ohlsson är tipset från min sida inför de kommande åren: Satsa på arbete och flexibilitet. Gardera med bostadspolitiska reformer och sprätt inte i väg för mycket pengar på smått och gott i staten.