Widars ledare Annie Lööf har varit partiledare för Centerpartiet i fem år. Jag var där när hon valdes i Åres stora sporthall en vacker septemberdag 2011. Det var säkert 1500 entusiastiska centerpartister på plats där uppe i den jämtländska störtloppsmetropolen. Den unga Annie Lööf hade sannerligen slagit an på partifolkets hjärtesträngar.

Mer att läsa: Ung, hungrig, duktig klok.

Annie Lööfs ungdom i allmänhet och i synnerhet närheten i tid till hennes uppdrag som ordförande för det ultraliberala ungdomsförbundet låg självklart henne i fatet i början. Det var inte lätt att kastas in vare sig som näringsminister eller som partiledare när det stormade vilt om spritnotor på Näringsdepartementet och om vildsinta förslag om månggifte och fri invandring i hennes eget parti.

Valresultatet 2014 - Annie Lööfs första riksdagsval som partiledare - blev 6, 1 procent; det fjärde sämsta valresultatet sedan 1914.

Trots de inledande och våldsamt uppmärksammade motgångarna och de uteblivna valframgångarna så har centerfolket inte låtit sig nedslås utåt. Utöver några få bittra föredettingar har medierna inte lyckats uppbåda eller hitta någon särskilt starkt intern kritik mot Annie Lööf. Partisterna har varit fördragsamma med det ena och det andra och stått fast vid sitt ordförandeval från 2011.

Partiets uthållighet har lönat sig. Enligt den senaste sammanvägda "polls of polls" i Dagens Samhälle har Centerpartiet ökat med 17 procent i opinionen sedan valet 2014; 6, 1 procent har växt till 7, 1 procent. Därmed går Centern bäst av de borgerliga partierna. Samtidigt har Annie Lööf placerat sig högst i återkommande mätningar - Demoskop och Novus - om väljarnas förtroende för ledarna i riksdagspartierna.

Mer att läsa: Motpolerna Lööf och Åkesson regerade.

Nu siktar Annie Lööf och Centerpartiet framåt. När partiets förtroenderåd samlades i går luftades planer på att låta Lööf toppa alla valsedlar i hela landet vid nästa val; detta för att dra mesta möjliga nytta av att ha en populär och liberalt kaxig partiledare.

I intervjuer i samband med femårsfirandet som partiledare förstärkte Annie Lööf samtidigt Centerpartiets vägran att ingå i någon regering som är beroende av "aktivt stöd" från Sverigedemokraterna. Kommande regeringsfrågor fortsätter således att helt rättmätigt vara det mest intressanta i inrikespolitiken.

Det kommer att bli mycket spännande att få veta hur Annie Lööf hanterar saker och ting när hon firar sin sjuårsdag som partiledare en vecka efter valet 2018. Vad hon kan tänkas vilja göra med sina procent?

Fram till dess; ett uppriktigt femårsgrattis till Annie Lööf och till hennes tålmodiga parti.