Rimliga frågor om barns ålder

 Det är ohyfsat och ohederligt att antyda att Danielsson skulle vara motståndare till att Sverige ska fullgöra sitt ansvar för världens flyktingar.

Staffan Danielsson är riksdagsledamot för Centerpartiet i Östergötland. Danielsson har, kan man väl säga, ett kritiskt öga till delar av den svenska invandringspolitiken. Han har tidigare skapat kvällstidningsrubriker när han motionerade om förbud mot att bära ansiktstäckande slöjor - niqab - och det heltäckande plagget burka på offentlig plats. I går publicerades en artikel på DN debatt där Staffan Danielsson riktar kritik mot eventuella brister i kontrollen av åldern på de ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Han skriver "Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU." Danielssons försiktigt framförda poäng är att det möjligen kan finnas ett samband mellan andra länders mer systematiskt genomförda ålderskontroller och det ökande intresset för Sverige som asylland för ensamkommande barn och ungdomar.

Centerpartiets ledning verkar inte vara helt förtjust i Danielssons invandringspolitiska aktiviteter. När burka/niqab motionen var aktuell var den dåvarande gruppledaren Roger Tiefensees uppfattning i Expressen att "motionen aldrig borde ha lagts". På Centerpartiets hemsida kommenterade den integrationspolitiske talespersonen Fredrick Federley Danielssons DN artikel i går med dessa ord: "I mina ögon är det lite oklart vad Staffan Danielsson egentligen vill uppnå med sitt inlägg på DN-debatt".

Federley anser också att "den åldersbestämning som han efterfrågar finns redan idag" och han slår fast att "Sverige ska fullgöra sitt ansvar enligt svensk rätt och internationella konventioner".

 

Fredrick Federleys kommentarer är av karaktären "goddag yxskaft". Det är dessutom ohyfsat och ohederligt att antyda att Danielsson skulle vara motståndare till att Sverige ska fullgöra sitt ansvar för världens flyktingar. Danielsson ifrågasätter inte alls detta. Det är däremot uppenbart vad Staffan Danielsson vill uppnå med sin artikel. Han pläderar för att Sverige ska göra noggrannare kontroller av att de som söker asyl som barn; verkligen är barn. I grunden finns en omtanke om det svenska flyktingmottagandet. Asylkraven för barn är på goda grunder lägre än för vuxna. Om det är på det viset att ett betydande antal av dem som beviljas asyl som barn egentligen är vuxna så innebär det att "svensk rätt och internationella konventioner" missbrukas och manipuleras. Staffan Danielsson påstår inte att han vet hur det förhåller sig med de ensamkommandes ålder. Han refererar till uppgifter från våra nordiska grannländer: "I Danmark genomfördes år 2009 120 åldersundersökningar där 73 procent av de undersökta bedömdes vara 18 år eller äldre. Av de 83 åldersundersökningar som genomfördes på asylsökande i Finland 2010 bedömdes 50 vara över 18 år. År 2010 genomgick 600 personer åldersundersökning i Norge. 289 av dessa personer, eller 48 procent, bedömdes då vara 18 år eller äldre". Kanske är det på ungefär samma sätt i Sverige? Det är det som Danielsson vill att Migrationsverket ska ta reda på. Vilket är en högst rimlig begäran från en riksdagsledamot.

 

 

 

 
 
6

Läsarkommentarer:

Rimliga frågor om barns ålder

Kommentering stängd

Ledare

Annons