En kassa söker sitt förtroende

Dan Eliasson tar nu itu med Försäkringskassans krångelpolitik. Det gör han rätt i.

Varför uppskattas inte Försäkringskassan efter förtjänst? Kassan är motorn i svensk fördelningspolitik. Många miljarder kronor slussas ut till förmånstagare i socialförsäkringarna varje år. De allra flesta utbetalningar sker i rätt tid. I de allra flesta fall får människor de ersättningar och bidrag som de ansökt om. Ändå har Försäkringskassan rasat i de förtroendemätningar som årligen genomförs av Göteborgs universitet.

 

Dan Eliasson är relativt nytillträdd generaldirektör på Försäkringskassan. På DN debatt i går gav han sina svar på varför hans myndighet betraktas med misstro i folkdjupet.

En smula abrupt kan Eliassons förklaring till varför det är som det är sammanfattas med ett ord: Krångelpolitik.

 

För att komma till rätta med problemen lanserar nu Dan Eliasson en antikrångelkatalog. Det ska bli enklare, mindre byråkratiskt och mer lättillgängligt att ha med Försäkringskassan att göra. Han uppmanar också politikerna att skärpa sig: ?Kan vi (--) få en bred politisk enighet om hur grunderna i socialförsäkringen, inte minst i sjukförsäkringen, ska utformas så är min övertygelse att det kommer att få ytterligare en positiv påverkan för förtroendet?.

 

Dan Eliasson är solklart inne på rätt spår. Försäkringskassan ska vara en modern serviceinrättning i välfärdssamhället. Inte en moraltant. För att trots allt upprätthålla moralen ska Kassan framöver arbeta med riktade kontroller mot (förmodar jag) riskbeteenden i särskilt riskutsatta utbetalningssystem.

 

Generaldirektörens uppmaning till politikerna bör tas på stort allvar. Försäkringskassan är otroligt politiknära. Riksdag och regering har under de senaste åren utfärdat hundratals nya lagar och regleringar som har implementerats av en myndighet som ännu känner av sviterna av den stora omorganisationen som inleddes 2008. Varje nytt politiskt beslut leder till nya blanketter, nya rutiner och nya begrepp som ska hanteras av ovan personal och än mer ovana kunder.

 

För stunden har glöden i försäkringskassepolitiken falnat något. Vilket talar för att Dan Eliasson och hans medarbetare kan få en rimlig chans att rätta till tidigare uppkomna fel. Det går nuförtiden heller inte tretton på dussinet av upprörda inslag i media om människor som nekas sjukskrivning - eller vad det heter nu för tiden - trots att de är döende i cancer eller saknar armar och ben. Många av oss som har inga eller mycket begränsade erfarenheter av att ha med Försäkringskassan att göra har lätt kunnat bibringas uppfattningen att Kassan numera säger nej till det mesta.

Försäkringskassan är en vital del av den storskaliga solidariteten i välfärden. Kassans legitimitet står och faller med allmänhetens uppfattningar om det sunda och rimliga i myndighetens verksamhet. Pengar ska gå till rätt personer. Rätt personer ska få sina pengar utan moralism och överkrångel. Fel personer ska inte ha några pengar. Dan Eliasson har chansen att återge Försäkringskassan legitimitet och förtroende. Politikerna bör ge honom den chansen.

 

 

 
 
4

Läsarkommentarer:

En kassa söker sitt förtroende

Kommentering stängd

Ledare

Annons