Vården viktigare än ägandet

Anna Sotkasiira Wik och Marianne Wiegert skriver i Folkbladet att det är bäst för de äldre men även för medarbetarna inom vården och omsorgen med en öppen konkurrens. Detta med anledning av att majoriteten i kommunen valt att återkommunalisera Kalkstensgatan.

Min uppfattning är att det inte är driftsformen som avgör om vården är bäst, bra eller mindre bra. Vi ska garantera en god kvalitet oavsett om vi själva driver verksamheten eller om den drivs av privata entreprenörer. Kvaliteten ska kontinuerligt följas upp och det görs.

Miljöpartiet har haft två starka skäl till varför vi återtar driften av just Kalkstensgatan. Det första är kommunaliseringen av hemsjukvården som ska ske 2014. Vi övertar ansvaret för hela hemsjukvården från Landstinget. I samband med att avtalet med Attendo går ut i mars 2013 beslutade vi att avstå från en ny upphandling. Vi tror att det underlättar om vi förfogar över hela hemtjänsten när vi inför hemsjukvården.

Ett annat tungt vägande skäl har varit införandet av mina timmar i hemtjänsten - en reform där vi vill ge våra äldre med hemtjänst möjlighet till större inflytande över sin dag. Även där ser vi en fördel med att ha hela hemtjänsten i kommunal regi och inte vara bundna av ett avtal i 3 år som vi skulle vara vid en upphandling.

Anna Wik och Marianne Wiegert skriver att de inte förordar de stora vårdjättarna till varje pris utan tänker på de mindre vårdföretagen. Om vi upphandlar så kan vi inte välja vem som ska få upphandlingen utan det är enbart lägst pris utifrån de krav som ställs som gäller. Konkurrensen är stor och för att kunna driva ett så pass stort boende, hemtjänst och träffpunkt som Kalkstensgatan, krävs det kapital bakom. Det är i stort sett bara stora vårdföretag som klarar det. Det är synd, för många små företag ger den mångfald som vi vill se.

Ni tar också upp att vi underskattar personalen. Det gör vi definitivt inte, vi har stort förtroende för dem som arbetar på Kalkstensgatan. Det finns inget som tyder på brukarna där inte har en bra vård och omsorg. Vi hoppas självklart att merparten av personalen följer med över.

Miljöpartiet har liksom alla andra medborgare berörts illa av alla skriver rörande skatteplanering inom välfärdssektorn, stora belöningar av chefer, skattepengar som hamnar i skatteparadis etc. Det är klart att det inte direkt har gynnat vårt ställningstagande men det har inte varit det viktigaste skälet.

Därmed inte sagt, att vi i fortsättningen bör driva all vård- och omsorgsverksamhet i kommunal regi. Miljöpartiet, precis som Anna och Marianne, ser ett värde i att även ha andra utförare inom vård- och omsorgsområdet än kommunen.

 

 

 

 
 
1

Läsarkommentarer:

Vården viktigare än ägandet

Kommentering stängd

Ledare

Annons