Så du trodde du var försäkrad?

Reinfeldt anser att det finns viktigare offentliga åtaganden att satsa pengar på än arbetslöshetsförsäkringen. Arbetskraftsutbudet är ingen tillgång i Moderaternas balansräkning.

Antalet medlemmar i arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit kraftigt under de senare åren. Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen som läckte ut i går är det dessutom en alltmer exklusiv skara av dem som är arbetslösa som får ersättning från a-kassan. I november förra året var lite drygt 200 000 människor öppet arbetslösa på heltid. Av dem var det endast 80 000 som fick a-kassa.

Arbetslöshetsförsäkringen börjar kort sagt att marginaliseras i samhället.

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterade a-kassans utveckling i dn.se i går. Av Reinfeldts uttalanden att döma har regeringen inga planer på att göra något för att förhindra a-kassans gradvisa utglidande i kulisserna. Tidningen skriver: "Statsministern tillägger att i grunden finns också Moderaternas övertygelse om att det finns viktigare offentliga åtaganden att satsa pengar på än arbetslöshetsförsäkringen."

 

Vilket på sätt och vis är ett logiskt konstaterande av statsministern. Regeringen har allt sedan den tillträdde 2006 visat ett mycket svalt intresse för a-kassans välmående och fortlevnad. Det är snarare så att det krut som regeringen satsat på arbetslöshetsförsäkringen har ägnats uppgiften att skjuta den i sank. De s k arbetsvillkoren i försäkringen har gjorts så invecklade att väldigt få begriper om en medlem har rätt till ersättning eller inte. Ersättningarna har inte höjts på mer än ett decennium. Medan avgifterna har höjts.

 

Melker Ödebrink är vd på a-kassornas Samorganisation. Sommaren 2010 lyssnade jag på honom när han medverkade på ett seminarium i Visby. 12 juli 2010 skrev jag på Folkbladets ledarsida om mina intryck från mötet med Ödebrink: ?Reglerna är så krångliga att det krävs formidabla utredningar för att kunna besluta om en medlem ska få ersättning eller inte. Melker Ödebrink berättade att mycket erfarna och kompetenta handläggare kunde bedöma ett ärende helt olika.?

Det är med andra ord inte så konstigt att endast 40 procent av de arbetslösa lyckas få någon ersättning av a-kassan. Många är inte ens med i försäkringen. Alltfler av dem som är med är inte berättigade till stöd när de blir arbetslösa.

 

I grunden handlar detta om hur vi uppfattar arbetslösa människor. Som jag ser det innebär arbetslöshet att ingå i det utbud som arbetskraft som snabbt ska kunna gå till jobb som blir lediga. Det är en väsentlig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen att det lediga utbudet av arbetskraft hålls i form genom utbildningar, kompetenshöjningar, bristyrkeskurser och genom en försäkring som ger rimlig ekonomisk trygghet under omställningen från ett jobb till ett annat.

 

 

Regeringen har valt en annan väg. De allra flesta av a-kassans medlemmar är underförsäkrade eller oförsäkrade. Arbetsmarknadsutbildningar förekommer knappt. Arbetskraftsutbudet hålls inte i trim.

Regeringen anser kort sagt att det finns viktigare offentliga åtaganden att satsa pengar på än arbetslöshetsförsäkringen. Arbetskraftsutbudet är ingen tillgång i Moderaternas balansräkning.

 

 

 
 
6

Läsarkommentarer:

Så du trodde du var försäkrad?

Kommentering stängd

Ledare

Annons