Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Sifo på uppdrag av Swedbank, sparbankerna och LRF Konsult. Resultatet bygger på en intervjuundersökning med 750 skogsägare och kompletterats med officiell statistik och egna analyser. Kontentan är att skogskonjunkturen under året har utvecklats positivt och att majoriteten av skogsägarna ser en lönsamhet i skogsbruket. Flera skogsindustribolag har rapporterat ökad försäljning och timmer- och massavedspriserna har ökat något under 2017.

– Vi har ju en byggboom idag som gör att säljningen av virke ökar, säger Peter Johansson, lantbruksrådgivare på Swedbank.

Även efterfrågan på massaved har ökat, bland annat för att internethandeln ökar kraftigt.

Artikelbild

Rådgivare. Josefine Ullstrand, företagsrådgivare, och Peter Johansson, lantbruksrådgivare, håller sig ajour med vad som händer inom skogsbruksnäringen.

– Det är något många inte tänker på. Det går åt mycket förpackningar när internethandeln ökar.

Stefan Borén äger och driver gården Risebo inte långt från Östra Ryd. Hans föräldrar köpte gården 1983 och Stefan tog över 2007. Gården är på 219 hektar, varav 165 är skogsmark. Stefan är en av dem som ser positivt på framtiden som skogsägare.

– Sen vet jag inte om det ger mer pengar i plånboken just nu eftersom det kommer ökade maskinkostnader och det kan bli nya priser på diesel efter nyår.

När skogsägarna får svara på frågan om vad som betyder mest i deras skogsägande lyfter de flesta fram mjuka värden, som känslan av att äga skog eller rekreation och jakt. Stefan instämmer i det.

Artikelbild

Skog på tillväxt.

– Det jag brinner för är jakten och det är skönt att ha en egen skog att gå i. Jag är en ”skogsman” och gör allt i skogsbruket själv.

66 procent av skogsägarna tror att priset på skogsfastigheter kommer att öka de närmaste åren. Genom svaren i Skogsbarometern går det att uppskatta att ungefär 1,5 miljoner hektar skogsmark

kommer att byta ägare de närmaste fem åren, vilket motsvarar ett värde på 89 miljarder. Samtidigt sker en stor del av ägarbytena genom generationsskiften.

– Det är inte lätt för de som inte har någon anknytning att köpa en skogsfastighet idag, säger Stefan.

– Skog kommer att byta ägare och cirka 50 procent av ägarbytena sker inom familjen, säger Peter.

Hälften av skogsägarna i årets undersökning bor på sin skogsfastighet, medan cirka en fjärdedel bor inom tre mils radie. Lika många bor längre bort än tre mil från skogsfastigheten.

– Stockholm är Sveriges skogstätaste område sett till ägande, säger Peter.