Avgiften för att barn ska få lära sig att spela ett instrument, sjunga eller delta i andra av Kulturskolans kurser diskuterades av politikerna i kommunfullmäktige förra veckan. Björn Grip (V) föreslog att taxorna ska minskas och om tre år vara desamma som i Norrköping, där varje elev betalar 200 kronor per termin. Det kan jämföras med 800 kronor per termin i Söderköping.

Kommunalråd Anders Bevemyr (S) var först inte med på en avgiftssänkning men ändrade sig under debatten.

– Det är väl inte för mycket begärt att kommunen utreder detta, sa Björn Grip.

Fullmäktige beslutade att arbeta för att avgifterna ska sänkas på sikt.